W miniony weekend zainaugurowaliśmy studia podyplomowe na kierunku “Nauczanie języka angielskiego w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej” na Collegium Da Vinci w Poznaniu. Papuga jako strategiczny partner uczelni stworzyła program studiów i zgromadziła kadrę nieszablonowych wykładowców i praktyków. Wśród prowadzących zajęcia warsztatowe i językowe dominują lektorki Papugi, które swoją pasją będą zarażać przyszłe pokolenia nauczycieli języka angielskiego.

Celem studiów jest:

  • pozyskanie niezbędnych kwalifikacji umożliwiających nauczanie języka angielskiego w przedszkolu oraz klasach I-III szkoły podstawowej,
  • pozyskanie metodycznego i merytorycznego przygotowania do pracy z dziećmi w charakterze nauczyciela języka angielskiego,
  • pozyskanie praktycznych umiejętności i kompetencji niezbędnych do planowania i organizacji treści nauczania, konstruowania scenariuszy lekcji w oparciu o sprawdzone praktyki oraz prowadzenia metodycznie poprawnych i atrakcyjnych dla dzieci zajęć językowych,
  • wzbogacenie wiedzy i doskonalenie umiejętności pedagogiczno-psychologicznych kluczowych w pracy dydaktyczno-wychowawczej,
  • podniesienie własnych kompetencji językowych (przygotowanie do egzaminu językowego na poziomie B2).

W sobotę rozpoczęliśmy od poznania naszych Słuchaczek. Grupę tworzą 23 zaangażowane panie, z których każda wnosi różne doświadczenia zawodowe: są nauczycielki wychowania przedszkolnego, ale i lektorki języka niemieckiego, opiekunki ze świetlic środowiskowych i niedawne absolwentki innych kierunków studiów. Są u nas Słuchaczki z Poznania i okolic, ale także z Gniezna, Wrześni, a nawet ze Szczecina. Bogactwo doświadczeń grupy gwarantuje, że zajęcia będą różnorodne i że będziemy mogły uczyć się od siebie nawzajem.

W pierwszy weekend odbyły się już normalne zajęcia: wykłady “Psychopedagogiczne aspekty edukacji lingwistycznej dzieci” i “‘Glottodydaktyka z elementami pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi” oraz zajęcia z “Praktycznej nauki języka angielskiego” – Writing, Speaking i Reading.

Program studiów i wymagania dotyczące rekrutacji można znaleźć na stronie Nauczanie języka angielskiego w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej