Języka obcego nauczyć się może każdy. Nie każdy jednak pozna go w stopniu, który umożliwia swobodną komunikację. Dlaczego tak się dzieje, czym są predyspozycje językowe i w jaki sposób można je zweryfikować?

Nauka języków obcych jest sumą kilku czynników. Ważna jest oczywiście motywacja, regularne oswajanie się z językiem, ale także tzw. predyspozycje językowe. Nasz mózg ma niejako „zakodowaną” funkcję przyswajania języka ojczystego. Dzieci powtarzają usłyszane słowa, uczą się jak poprawnie wymawiać trudne wyrazy i nie mają problemu
z komunikowaniem się już od najmłodszych lat. Jednak z językiem obcym, zwłaszcza gdy zaczynają się go uczyć starsze dzieci, a nawet dorośli nie jest już tak łatwo. Nauka gramatyki
i nowych słówek z wiekiem przychodzi nam trudniej. Jednak są osoby, które określa się jako posiadające wyjątkowe zdolności w tej dziedzinie, a więc posiadające dobre predyspozycje do nauki języków obcych. Predyspozycje te można także zweryfikować za pomocą testów.

 

Czym są testy predyspozycji?

Tego typu testy mają kilka założeń. Najważniejsze kwestie to m.in. fakt, że aby nauczyć się języka obcego, ważne jest opanowanie języka ojczystego w jak najlepszym stopniu. Kolejna sprawa związana jest z tym, że tego typu testy nie są testem w pełnym tego słowa znaczeniu. Nie są to typowe sprawdziany, ponieważ wiedza szkolna wpływa na ich rozwiązywanie tylko w stopniu minimalnym. Testy są więc zadaniami nietypowymi, które mają pokazać nauczycielowi mocne i słabsze strony uzdolnień jakimi dysponują uczniowie. Testy te są więc doskonałymi narzędziami, które w szkołach stają się coraz bardziej popularne, szczególnie w trakcie  rekrutacji do klas językowych i dwujęzycznych. Testy predyspozycji składają się z kilkunastu zadań różnego typu. Zadania te sprawdzają stopień opanowania ojczystego języka, a także zdolność logicznego myślenia, które testuje się na przykładzie języka fikcyjnego oraz języków obcych nieznanych uczniom.

 

 

Czy do testów predyspozycji językowych trzeba się przygotować?

Przygotowania do testów predyspozycji językowych będzie można rozpocząć już niedługo w naszej szkole. Tego typu zajęcia przygotowywać będą uczniów klas 6 szkoły podstawowej do testów, które czekają ich podczas rekrutacji do klas dwujęzycznych w gimnazjum. Dla dzieci, które nigdy wcześniej nie zetknęły się z tego typu testami, na pierwszy rzut oka mogą wydać się one dość dziwne, a nawet trudne i nie do rozwiązania. Nic bardziej mylnego. Podczas naszego kursu uczniowie zapoznawać się będą z formułą testu, a także poznawać będą metody i strategie rozwiązywania poszczególnych typów zadań. Umiejętności, które nabywają uczniowie podczas kursu, związane są przede wszystkim z analitycznym myśleniem, ćwiczeniem pamięci wzrokowej i słuchowej, a także z wyciąganiem logicznych wniosków i szybkiego dostrzegania różnic i podobieństw. Wszystkie ćwiczenia wykonywane podczas zajęć będą odzwierciedleniem tych, z którymi uczniowie spotkają się podczas właściwego już testu. Zachęcamy do zapoznania się z tematyką kursu, bo umiejętności nabyte przez dzieci w trakcie jego trwania będą pomocne także podczas rozwiązywania innych testów, nie tylko tych językowych.