Z dumą zawiadamiamy, że Szkoła Językowa Papuga została wybrana na partnera strategicznego Collegium Da Vinci z Poznania. Celem współpracy jest poprowadzenie przez Papugę studiów podyplomowych „Nauczanie języka angielskiego w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej”.

Collegium Da Vinci to prywatna uczelnia wyższa, oferująca kierunki studiów podyplomowych mocno osadzone w praktyce, które odpowiadają na bieżące zmiany w edukacji. Lektorki Papugi poprowadzą m.in. warsztaty metodyczne z wykorzystania gier i zabaw, piosenki i ruchu, technik plastycznych i teatralnych oraz storytellingu w nauczaniu języka angielskiego. Do współpracy zaprosiliśmy także ekspertów i praktyków z zakresu neurodydaktyki, psychologii rozwojowej dziecka i wykorzystania nowoczesnych technologii w nauczaniu języków obcych. Dodatkowo słuchacze będą mogli skorzystać z modułu praktycznej nauki języka angielskiego, aby po 3 semestrach studiów przystąpić do egzaminu FCE.

Celem studiów jest przede wszystkim pozyskanie niezbędnych kwalifikacji, umożliwiających nauczanie języka angielskiego w przedszkolach oraz klasach I-III szkoły podstawowej. Studia podyplomowe „Nauczanie języka angielskiego w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej” adresowane są do nauczycieli z przygotowaniem pedagogicznym i uprawnieniami do pracy w przedszkolach i klasach I-III szkoły podstawowej, którzy chcieliby zdobyć kwalifikacje metodyczne niezbędne do nauczania języka angielskiego na poziomie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Dokładny program studiów i możliwość zapisu na stronie internetowej Collegium Da Vinci. Zapraszamy i zachęcamy do udziału!