rola_gier.jpg

Wybitny filozof, Ludwig Witgenstein, który zajmował się przede wszystkim kwestiami związanymi z językiem powiedział kiedyś, że granice naszego języka są granicami naszego świata. Dlaczego więc nie poszerzać granic tego świata ucząc dzieci języków obcych?

Nie od dziś wiadomo przecież, że dzieci uczą się języka w bardzo naturalny sposób. W ciągu zaledwie kilku lat są w stanie osiągnąć wyniki o jakich dorośli mogą tylko pomarzyć. Dlaczego tak się dzieje? Przede wszystkim dlatego, że dzieci są bardzo ciekawe świata. U dorosłych, ciekawość ta z wiekiem zanika, a przecież to właśnie ona sprawia, że jesteśmy zdolni do przyswajania sobie wiedzy z każdej niemal dziedziny. Dzieci nie zrażają się również popełnianymi błędami gramatycznymi czy leksykalnymi, a niektórzy językoznawcy twierdzą, że dziecko nie tylko stara się zrozumieć język, ale również odczuwa go całym sobą.

Gry i zabawy w nauce języka obcego

Dlatego też, tak ważne w nauce języków obcych jest wybranie metody, która nie tylko będzie odpowiednia dla wieku dziecka, ale również pomoże skutecznie zainteresować go językiem. Jaka to metoda? Oczywiście nauka poprzez zabawę! Gry i zabawy wywołują w dzieciach pozytywne emocje oraz przyczyniają się do tego, że chętniej integrują się z grupą. A jaka jest rola tego typu form aktywności w nauce języków obcych? Również tutaj Anna Jaroszewska wymienia niewątpliwe zalety tego typu aktywności. Jest to przede wszystkim fakt, że oprócz rozwijania zasobu słownictwa, czy też umiejętności komunikacyjnej dzieci rozwijają:

  • pamięć,
  • spostrzegawczość,
  • koncentrację,
  • potrzebę autoekspresji,
  • wiedzę na temat innych krajów i kultur.

Zabawy i gry przyczyniają się właśnie do tego aby dzieci miały możliwość dostrzeżenia zależności pomiędzy informacjami o danym języku obcym, a językiem ojczystym.

Zabawy ruchowe

Choć gry i zabawy są nieodłączną częścią nauki języków obcych, to dużą, jeśli nie największą rolę pełnią tu zabawy ruchowe. Zabawy te mają nie tylko ćwiczyć umiejętności fizyczne, ale również umysłowe. Oprócz tego, są one doskonałym rozwiązaniem dla dzieci, które mają problemy z nadpobudliwością i agresją. Dzieci w wieku 5-7 lat uczą się określonych zwrotów i słownictwa automatycznie i pamięciowo, a także całym ciałem i wszystkimi zmysłami. Każde dziecko uczy się na swój własny, choć jeszcze nieuświadomiony sposób, a zabawy ruchowe pomagają w osiągnięciu jak największej liczby zapamiętanych zwrotów czy słówek. Najpopularniejszymi metodami łączenia nauki poprzez zabawy ruchowe są oczywiście piosenki, z wykorzystaniem elementów tańca czy poleceń. Dzieci wielokrotnie naśladują wyrażenia językowe i nieświadomie je zapamiętują. Rysowanie, malowanie czy wycinanie również są elementami zabaw ruchowych. Wierszyki, rymowanki i historyjki są ogromnym polem do popisu jeżeli chodzi o kształtowanie wyobraźni i spontanicznego powtarzania określonych zwrotów.

Poniżej przedstawiamy kilka zabaw i gier ruchowych, które możecie wykorzystać podczas nauki w domu czy na zajęciach w szkole:

JUNGLE

Na środku pokoju ustawia się krzesła tyłami do siebie i o jedno mniej, niż jest graczy. Wszyscy siadają oprócz jednego, który przybiera nazwę króla zwierząt LION, a każdy  z siedzących przybiera nazwę jakiegokolwiek innego zwierzęcia: Snake, Money, grilla itp. Lew biegając w kółko, wywołuje jedn lub kilka zwierząt, które zaraz wstają idą za Lewm i naśladują wszystkie jego ruchy np. czołganie się – to crawl, machanie rękami – to fly – latać, skakanie po drzewach – to jump, polowanie – to hunt itd. Jeżeli Lew  powie: „wszystkie zwierzęta”  wszyscy wstają i idą za Lwem, a jeżeli powie: „running animals”, wszyscy zmieniają kierunek biegu. Gdy zaś Lew usiądzie i powie: „Lion goes to sleep” , wszyscy szybko siadają. Dla kogo zabraknie miejsca, ten staje się Lwem i dalej prowadzi zabawę.

WHAT’S THE TIME MR WOLF?

Tę grę wykorzystujemy na przykład do powtórek liczebników. Może być wprowadzona, kiedy uczniowie są trochę zmęczeni i potrzebują ruchu. Jedna osoba „Wilk” wstaje jednym końcu klasy twarzą do ściany, a reszta klasy staje na drugim końcu. Uczniowie wołają: What’s the time Mr Wolf?, a wilk odpowiada: It’s three o’clock. Uczniowie stawiają trzy małe kroczki., odliczając je głośno: one, two, three. Pytanie i odpowiedź są powtarzane, aż wilk słyszy glosy uczniów blisko siebie. Wtedy odwraca się i woła: It’s dinner time! i stara się złapać jednego ucznia. Za każdym razem inny uczeń zostaje wilkiem.

ALPHABET WRITING RELAY

Dzieci ustawiają się w dwóch rzędach. Nauczyciel dzieli tablicę na pół. Na hasło START pierwsze osoby z obu rzędów podbiegają do tablicy i zapisują na niej literę A. Następnie wracają na koniec swojego rzędu. Kolejne osoby z obu rzędów podbiegają do tablicy i zapisują kolejne litery alfabetu . Wygrywa ta drużyna, która jako pierwsza wypisze na tablicy cały alfabet.

 

Gry i zabawy ruchowe przyczyniają się do wszechstronnego rozwoju dzieci zarówno jeśli chodzi o naukę języka, ale również właściwą motorykę i sprawność fizyczną. Zabawy ruchowe rozwijają wyobraźnię, a aktywność fizyczna podczas zajęć pomaga dzieciom, które mają problemy z koncentracją i nadpobudliwością. Dzieci uczą się języka w zupełnie inny sposób niż dorośli, ale to właśnie my powinniśmy zadbać o przyjazną atmosferę podczas zajęć językowych. Ian McEwan powiedział, że sedno nauki języka tkwi w pokonywaniu trudności. Dlaczego więc nie pokonywać tych trudności podczas zabaw i gier ruchowych?