Metoda Papugi

 

Papuga to nie tylko szkoła językowa. To miejsce rozbudzające w uczniach ciekawość świata i entuzjazm związany z nauką nowych rzeczy, zdobywaniem nowych informacji i podnoszeniem kompetencji. Do Uczniów podchodzimy holistycznie – uwzględniamy ich potrzeby intelektualne, emocjonalne i fizyczne. Uczniowie są naszymi partnerami w procesie edukacyjnym, a kreatywność i inicjatywa czyni ich współtwórcami kursów.

Metoda Papugi to przyjazny mózgowi sposób nauczania języków obcych, wspierany wartościowymi treściami i materiałami dydaktycznymi. Już od 15 lat zapewniamy osiągnięcie wysokiego poziomu umiejętności językowych, wywołując i wzmacniając entuzjazm i otwartość, towarzyszące edukacji.

Jak w Papudze osiągamy zamierzone cele?

 • Rozmawiamy w języku obcym przez cały czas trwania zajęć! 
 • Planujemy lekcje tak, aby to Uczniowie byli aktywną, twórczą i zaangażowaną stroną.
 • Bazujemy na dziecięcej ciekawości świata i naturalnej potrzebie komunikacji.
 • Uczymy multisensorycznie, pobudzając wiele struktur mózgowych, aby ułatwić zapamiętywanie.
 • Wykorzystujemy ciekawe i angażujące materiały, z którymi Uczniowie chcą pracować. 
 • Poszerzamy szkolny zakres materiału – uzupełniamy go, a nie powielamy.
 • Wprowadzamy gramatykę w przyjazny sposób, pokazując użyteczność poznawanych struktur.
 • Łączymy wiedzę z różnych obszarów i pokazujemy, że język służy zdobywaniu informacji.
 • Podążamy za potrzebami i zainteresowaniami Uczniów, indywidualizujemy proces nauczania i wykorzystujemy ich talenty, aby nie było czasu na nudę.
 • Tworzymy bezpieczną i komfortową atmosferę, aby pomóc Uczniom poczuć się swobodnie i przełamać bariery komunikacyjne.
 • W zajęcia językowe wplatamy elementy warsztatowe: kulinarne, plastyczne, naukowe i sportowe. 
 • Uczymy miękkich umiejętności społecznych m.in. pracy w grupie, wyrażania własnego zdania i skutecznej komunikacji międzykulturowej.

Kursy dla przedszkolaków

Papuga od słowa do słowa

 

Nasz autorski program nauczania opracowany z uwzględnieniem wiedzy, o tym jak uczy się mózg, tworzy zbiór zagadnień tematycznych, zgodnych z zainteresowaniami i doświadczeniami małych Uczniów. Każde z wprowadzanych na zajęciach zagadnień ma swoją funkcję językową i pozwala  Dzieciom na łatwiejszą i sprawniejszą komunikację w życiu codziennym.

Na każdym etapie językowej przygody Dziecku towarzyszą anglojęzyczni przyjaciele: rozgadana i rozśpiewana Papuga Polly oraz sympatyczne bliźniaki Luke & Lucy, dzięki którym wprowadzamy atmosferę kraju anglojęzycznego i mobilizujemy Uczniów do spontanicznego i swobodnego używania języka. Dzięki papugowej zasadzie 3P (Pomysłowo, Przyjaźnie, Praktycznie) już najmłodsi Uczniowie Papugi sprawnie posługują się setkami słów, dziesiątkami zwrotów i wachlarzem kilkunastu przydatnych struktur. 

Program Papuga od słowa do słowa zapewnia kontynuację nauki od 2 do 7 roku życia, ale daje również możliwość dołączenia na każdym etapie zaawansowania, przyjaźnie wprowadzając dzieci w każdym wieku w pełen przygód świat języka obcego. 

 

Kursy dla dzieci szkolnych i młodzieży  

Papuga Level Expert

Dzieci szkolne i młodzież uczestniczą w kursie podręcznikowym, opracowanym przez Papugę we współpracy z National Geographic Learning. Celem kursu jest utrwalenie i poszerzenie dotychczas zdobytej wiedzy leksykalnej i gramatycznej oraz pewna i płynna komunikacja w języku angielskim. 

Program opiera się na fascynujących tematach przyrodniczo-naukowych, które stanowią bazę do szlifowania wszystkich czterech kompetencji językowych: słuchania, mówienia, czytania i pisania, a także świadomej nauki struktur gramatycznych.

Kurs Papuga Level Expert to szerokie spektrum wykorzystywanych materiałów: inspirujące ilustracje, wciągające teksty, angażujące projekty, jak również pomoce audiowizualne oraz aplikacja na telefon i tablet, które efektywnie wspomagają coraz swobodniejszą komunikację oraz wykorzystywanie języka obcego, jako narzędzia do zdobywania wiedzy o otaczającym świecie

Lektorzy z pasją, pomysłem i profesjonalnym podejściem

Kadra Papugi to nasza największa duma. Lektorzy z wykształceniem kierunkowym, doświadczeniem międzynarodowym lub potwierdzoną certyfikatami znajomością języka obcego zapewniają wysoki standard świadczonych w Papudze usług edukacyjnych.

Rekrutacja i szkolenie są dla nas niezwykle ważne. Regularnie podnosimy swoje kompetencje w zakresie metodyki nauczania, psychologii rozwojowej oraz komunikacji empatycznej, a dodatkowo pracę lektorów monitoruje i nadzoruje zespół mentorów i metodyków.

Umiejętności to nie wszystko! Zaangażowanie, entuzjazm, świetne podejście do nauczania i chęć samodoskonalenia sprawiają, że młodsi i starsi uczniowie nie mogą doczekać się kolejnych zajęć! Poznaj te niezwykłe osobowości – sprawdź, jak bardzo na efektywność nauczania wpływa relacja lektor-uczniowie. 

 

Poznaj nas