Kurs dla dzieci 12-14 – język angielski dla gimnazjalistów

Dlaczego nasz kurs dla nastolatków jest taki skuteczny?

 1. Solidnie przygotowujemy do egzaminu gimnazjalnego oraz egzaminów językowych Cambridge.
 2. Ćwiczymy techniki autoprezentacji: wystąpienia przed komisją egzaminacyjną, referaty.
 3. Uczniowie aktywnie zgłębiają tajniki gramatyki poprzez ciekawe i stymulujące ćwiczenia.
 4. Rozbudowujemy bazę słownictwa, czytamy książki, pracujemy z wykorzystaniem anglojęzycznych fragmentów filmów i programów edukacyjnych.
 5. Przełamujemy bariery językowe, rozwijamy umiejętności mówienia i rozumienia ze słuchu.

Jak uczymy?

 1. Pomysłowo, dynamicznie i przede wszystkim z pasją.
 2. Wykorzystujemy zainteresowania uczniów: książki obcojęzyczne, ulubione filmy, idoli, Internet.

 3. Uczymy współpracy w grupie – uczniowie biorą udział w projektach językowych. Pracują w parach i w podziale na grupy.
 4. Stawiamy na komunikację: odgrywamy scenki sytuacyjne, wcielamy się w rozmaite role.
 5. Korzystamy z materiałów interaktywnych.
 6. Wiedza przychodzi naturalnie i bezstresowo!
 7. Nasz cel to aktywne i swobodne porozumiewanie się w języku angielskim.

Zapewniamy:

 1. Wieloletnie doświadczenie i specjalizację w nauczaniu dzieci i młodzieży.

 2. Wykwalifikowaną kadrę, dla której praca z dziećmi i młodzieżą jest pasją.

 3. Ewaluację postępów.

 4. Konsultacje metodyczne dla uczniów i ich rodziców.

 5. Bezpłatny dostęp do biblioteki i mediateki szkoły.

Koncentrację na rozwijaniu umiejętności mówienia i rozumienia ze słuchu.